Blog

Pohlednice Richarda Sobotky: Letní koupání u Horního splavu

Rozkoše letního koupání na přírodním koupališti nenahradí ani nádherný pocit sprchování teplým letním deštěm. Nejteplejší vodu vždy nabízely rybníky, navíc šlo o cachtání spolu s divokými kachnami, potápkami, roháči a dalšími živočichy vázanými na vodu, nehledě k fauně žijící pod hladinou. Řeka s proudící vodou zrcadlící v tisících odrazech sluneční jiskření má také své půvaby. Všeobecně platí, že léto bez vody a koupání není tím pravým létem.

V Rožnově byla o každém létě magnetem řeka Bečva. Nejpříhodnějším místem pak Horní splav, kam se lázeňští hosté s oblibou vypravovali.

Horní splav byl v té době známý jako dřevěný Panský jez Rožnovský. Vybudován byl roku 1893, stržen velkou povodní v roce 1929 a znovu opraven v roce 1935. V levém záhlaví je umístěna vpusť náhonová – zde začíná slavná Rožnovská Struha, která poháněla mlýny i papírnu a posléze vyúsťovala do potoka Hážovky.

Dne 10. 9. 1930 bylo výměrem okresní politické správy ve Valašském Meziříčí vodoprávně povoleno zřídit mezi Panským jezem a betonovou příčkou koupaliště města Rožnova pod Radhoštěm. V dobrém stavu je měli udržovat jejich majitelé a zájemníci vlastním nákladem. Městu Rožnovu byl zajištěn volný přístup.

V pozdějších létech byla v Rožnově vybudována další koupaliště, ale žádné z nich se co do zážitků nevrovnalo koupání u Horního splavu. (sb)

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button