společnost

Přijďte si vyzvednout nádobu na bioodpad

Rožnovská radnice stále rozdává nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů. K dispozici je ještě téměř 400 nádob.

Vlastníci zahrad s trvalým pobytem v Rožnově mohou požádat o nádobu na bioodpad. Přihlášky jsou k dispozici ve vestibulu radnice na Masarykově náměstí nebo elektronicky na  adrese bioodpad@roznov.cz. Na tuto adresu stačí poslat vyplněný formulář (zde).

Náklady na pořízení nádob a také svoz a likvidací bioodpadu bude hradit z rozpočtu město Rožnov. Na celou akci získalo dotaci z Fondu soudržnosti Operačního programu Životní prostředí. „Nádoby na bioodpad budou na základě smlouvy zapůjčeny přímo obyvatelům rodinných domů a zahrad. Podmínkou bude prokázat se vlastnictvím zahrady. Ohled bude brán také na efektivnost svozu. To znamená, že lokality vzdálené a nedostupné pro svozovou techniku mohou být z projektu vyloučeny. O tom, kdy a jak si občané vyzvednou nádobu včetně smlouvy o zápůjčce, budou informováni prostřednictvím mailu nebo SMS,“ uvedla Lenka Němcová z Odboru správy majetku radnice s tím, že svoz by měl být zajištěn co 14 dní v období od dubna do konce října.

Svozovým dnem je středa

Pokud nebude nádoba svezena, měli by ji občané nechat i ve čtvrtek na svozovém místě. V průběhu několika svozů by se měl stabilizovat harmonogram svozových míst v jednotlivých ulicích. Sběrná nádoba musí být v den vývozu přistavena nejpozději v 6.00 hodin ráno na viditelné místo, obdobně jako jsou umisťovány nádoby na komunální odpad.

Biodpad se bude třídit i na sídlištích

„Další část projektu je zaměřena na sídliště. Již stávajících zkušebních 10 nádob bude posíleno o dalších dvacet nádob o objemu 770 l na bioodpad. Tyto nádoby budou sváženy celoročně s frekvencí co 14 dní. Vysbíraný bioodpad bude zpracován v kompostárně. Kvalita vytříděného bioodpadu a čistota sběru je klíčová pro výrobu kvalitního kompostu,“ doplnila Lenka Němcová.

V současné době obsahuje komunální odpad cca 40% biologicky rozložitelných složek. „Tento vstřícný krok radnice by měl v budoucnu snížit množství komunálního odpadu, produkovaného městem. Umožní občanům nejen pohodlně likvidovat odpad ze zahrad, ale také naučit se vytřiďovat bioodpad z domácnosti jako slupky, zbytky ovoce a další, který by jinak zbytečně skončil v černé popelnici na komunální odpad,“ uzavřela Němcová.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button