politika

Příprava podzimních voleb v Rožnově pod Radhoštěm

I v Rožnově se začátek října ponese v duchu voleb, a to nejen komunálních, ale také senátních. Ve dnech 5. a 6. října 2018 budou občané rozhodovat o tom, kdo se pro nadcházející čtyři roky stane zastupitelem města Rožnov pod Radhoštěm. Současně budou mít možnost rozhodnout, kdo usedne na příštích šest let do senátorského křesla za volební obvod Vsetín.

Zatímco v roce 2014 se o členství v rožnovském zastupitelstvu ucházelo jedenáct volebních stran, letos jich bude devět. K šestici volebních stran, které kandidovaly i v roce 2014 (ANO 2011, ČSSD, KDU-ČSL, Nezávislí Rožnováci, ODS a Zdravý Rožnov), přibyly nově volební strany Nezávislí a Soukromníci, Piráti a SPD. Vlastní kandidátku naopak již nepodaly do komunálních voleb politické strany KSČM, Moravané, SNK Evropští demokraté, TOP 09 a politické hnutí STAN.

Ve městě bude 14 volebních okrsků

Až do 5. září budou mít zaregistrované volební strany možnost delegovat za svou stranu jednoho člena a jednoho náhradníka do tzv. okrskových volebních komisí (OVK). Území města je rozděleno na 14 volebních okrsků, do kterých jsou zařazeni občané Rožnova pod Radhoštěm podle adresy trvalého pobytu. Pro každý volební okrsek je příslušná samostatná OVK, která dohlíží nad řádným průběhem hlasování ve volební místnosti a sčítá hlasy. V letošních volbách se na sčítání hlasů bude podílet minimálně 150 členů OVK.

Chcete být v komisi? Hlaste se

Členy OVK delegují registrované volební strany prostřednictvím svých zmocněnců. Občané, kteří by se rádi stali členy OVK, mohou oslovit zástupce jednotlivých volebních stran a dohodnout se, zda nemohou být do OVK delegováni přímo jejich volební stranou. Pokud občané tuto možnost nemají, mohou se obrátit na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor kanceláře starosty, který si vede seznam zájemců o členství v OVK. Pokud se na základě delegace volebních stran nenaplní minimální počet členů OVK, budou na volná místa starostou jmenování zájemci zapsaní ve výše uvedeném seznamu vedeném městským úřadem. Okrskové volební komise jsou pro komunální i senátní volby shodné. Své zástupce do OVK budou delegovat i volební strany či nezávislí kandidáti, kteří byli zaregistrováni do senátních voleb. Členové OVK se tak budou muset v sobotu 6. října vypořádat s dvojím sčítáním hlasů, jak pro senátní, tak pro komunální volby.

Členy OVK čeká povinné školení

První zasedání okrskových volebních komisí je plánováno na čtvrtek 13. září od 15 do cca 18 hodin. Místem konání bude nově budova ZŠ Videčská. Navržení členové OVK budou o konání prvního zasedání informováni vyvěšením „Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí“ na úřední desce městského úřadu. Vyzýváme proto všechny budoucí členy OVK, aby během září sledovali úřední desku městského úřadu. Kromě toho bude všem navrženým členům zaslána ze strany městského úřadu v rozmezí od 6. do 12. září poštou, popř. datovou schránkou i písemná pozvánka na toto zasedání. Nedoručení pozvánky nemá vliv na povinnost člena OVK účastnit se prvního zasedání OVK, neboť oznámení o svolání prvního zasedání se pokládá za doručené okamžikem vyvěšení na úřední desce. Členům OVK budou na prvním zasedání poskytnuty informace k organizaci a průběhu komunálních a senátních voleb. Proběhne složení slibu a losování předsedy a místopředsedy. Školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí pak proběhne v pondělí 1. října od 13 do cca 16 hodin v rožnovském kině Panorama.

Odměna 1 700 – 2 500 korun

Členu OVK náleží za výkon funkce člena zvláštní odměna. Vzhledem ke skutečnosti, že se spolu s komunálními volbami konají i volby senátní, činí výše této zvláštní odměny (před zdaněním) pro předsedu OVK 2 500 Kč, pro zapisovatelky 2 400 Kč a pro ostatní členy OVK 1 700 Kč. V případě konání druhého kola voleb do Senátu (12. a 13. října) se odměna za výkon funkce všech členů OVK zvyšuje o 200 Kč. Sociální ani zdravotní pojištění se ze zvláštní odměny neodvádí. Nelze vyloučit, že se výše zvláštní odměny ještě před konáním těchto voleb zvýší.

V Rožnově může volit 13 800 občanů

Při 100% účasti může k podzimním volbám dorazit téměř 13 800 oprávněných voličů. Hlasovací lístky pro tyto voliče musí být ze strany městského úřady rozeslány do jejich poštovních schránek nejpozději do 2. října. Stejně jako v předchozích volbách bude se vkládáním hlasovacích lístků pro komunální i senátní volby do doručovacích obálek a s razítkováním úředních obálek pomáhat Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s.    

Bližší informace ke komunálním i senátním volbám najdete na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. S jednotlivými kandidáty se můžete seznámit na webových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz.

Veronika Janíková

Vedoucí odboru kanceláře starosty

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button