kultura

Pro přístavbu knihovny bude klíčový rok 2021

Po kulturním centru druhá největší plánovaná investice do kultury od sametové revoluce je už takřka na spadnutí. V příštím roce by mělo konečně dojít k vysoutěžení dodavatele stavby přístavby městské knihovny. Rožnov připravuje rekonstrukci stávající knihovny s přístavbou již od roku 2016, tedy stejně dlouho jako projekt nového kulturního centra, na něž se už soutěží dodavatel.

Jak jsme již zmínili na titulní straně, Rožnov připravuje rekonstrukci stávající knihovny s přístavbou již od roku 2016. „Aktuálně pracujeme na poslední kontrole prováděcího rozpočtu a začátkem roku 2021 vypíšeme soutěž na externího administrátora výběrového řízení na dodavatele stavby samotné. V návaznosti na to by v rychlém sledu měla následovat soutěž na realizátora stavby,“ vysvětlila postup místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Také projekt knihovny ale provází komplikace v podobě nárůstu dříve zastropované ceny. „Původně jsme počítali s částkou 36 milionů korun bez DPH. Za čtyři roky ale bohužel došlo ke zdražení stavebních prací. Potýkáme se tedy se stejnými problémy jako v případě přípravy realizace kulturního centra. Navíc rekonstrukce stávající budovy knihovny, kde vznikne i dlouho odkládaný výtah, bude náročnější, než jsme původně počítali, což se ukázalo až po podrobném průzkumu budovy. Kromě přístavby se sálem pro 60 lidí je nedílnou součástí projektu i prostor před knihovnou. Bude to venkovní místo setkávání, vstupní bod Bezručovy kulturní zóny, které bude sloužit nejen návštěvníkům knihovny, ale opravdu všem, kdo půjde kolem a bude si tam chtít na chvíli třeba jen odpočinout,“ informovala Kosová s tím, že aktuální rozpočtová částka na knihovnu je i s daní 67 mil. Kč.

Radnice si je nárůstem ceny investice vědoma, a proto intenzivně hledá externí finanční zdroje. „Přislíbeno máme 14 milionů na tak zvaný energetický pasiv budovy přístavby, jednáme o dotaci na vybavení knihovny, které je v souhrnu za 8 mil. (nábytek, zabezpečení knih, počítače, audiovizuální technika). Kromě toho chceme hledat pomoc i  na Zlínském kraji (rožnovská knihovna je střediskem pro další knihovny z okolí – navíc její služby využívají také čtenáři z mnoha okolních obcí) a  také na příslušných ministerstvech,“ dodala na závěr místostarostka. (r), vizualizace archiv MěÚ Rožnov

********************************************************

Otázka k tématu pro ředitele knihovny Pavla Zajíce – Proč Rožnov a jeho obyvatelé potřebují přístavbu knihovny?

„V Rožnově žije 16 760 tisíce obyvatel. Město zřizuje městskou knihovnu, kterou ročně fyzicky navštíví více než 79 000 lidí. Jsou to čtenáři, případně návštěvníci knihovnou pořádaných vzdělávacích či kulturních akcí, kterých knihovna jen v roce 2019 uspořádala 313 a u dalších 19 akcí byla spolupořadatelem. Knihovna má ve svých fondech cca 55 000 dokumentů a odebírá 122 titulů periodik. Eviduje 3 216 registrovaných čtenářů z toho 954 dětí do 15 let. V  přepočtu je v knihovně registrováno 19,1 % obyvatel města, u  dětí je to potom 43  % z 2 217 obyvatel do 15 let. Má otevřeno 6 dní v týdnu. Všechna tato čísla jsou realizována v budově, která svou kapacitou (podlahovou plochou), bariérami v přístupu (absence výtahu) a absencí některých důležitých provozních prostor neodpovídá potřebám a  ani technicky stanoveným normám pro provoz knihoven. Již v době přesunu knihovny do vily na Bezručově ulici v roce 1993 bylo naplánováno rozšíření knihovny, které nebylo nikdy realizováno. Úsilí o vyřešení prostorových problémů knihovny ze strany zřizovatele chápu nejenom jako ocenění trvalého směřování knihovny jako kvalitní vzdělávací, kulturní a volnočasové instituce, ale jako snahu poskytnout uživatelům knihovny/občanům města důstojné a vhodné prostory a podmínky pro rozvoj čtenářství a  komunitního života, k  nimž knihovna dlouhodobě a neoddiskutovatelně přispívá. O uvědomění si důležitosti investic do prostor a vybavení knihoven ze strany zřizovatelů se lze přesvědčit v řadě měst a  obcí v  okolí. Z nejbližších jmenujme Zubří, Valašskou Bystřici, Valašské Meziříčí, Hutisko, Vidče, Vsetín, Frenštát… Rožnov, bohužel, má více než 30 let kvalitní knihovnu v prostorech, které jí nestačí.“ 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button