společnost

Raky v Bečvě decimuje mor

Ani dlouhotrvající sucho či toxické látky ve vodě nemají na svědomí hromadný úhyn raků v Rožnovské Bečvě. Ohrožené živočichy napadá vysoce infekční plíseň.

Na konci dubna řešil odbor životního prostředí rožnovské radnice společně s hasiči a rybáři úhyn raků v Rožnovské Bečvy. Původní informace ukazovaly na souvislost s dlouhodobým suchem. „Město nechalo provést několik rozborů povrchových vod, kvůli přesnému zjištění rozsahu znečištění, které se však nepotvrdilo,“ uvedla Marie Hrabovská, vedoucí odboru životního prostředí radnice. Na základě požadavku města a na jeho náklady pak CHKO Beskydy odeslalo uhynulé raky k analýze na katedru ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Výsledky ukázaly, že raci uhynuli na plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí, což je vysoce infekční onemocnění. Způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raka říčního a raka kamenáče,“ doplnila Hrabovská. Důvodem šíření nákazy je nedostatečná imunita raků. „Plíseň na jejich těle roste a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. Zatím neexistuje účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit,“ popsal Miroslav Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte AOPK ČR, Správu CHKO Beskydy na telefonu 606 699 381, beskydy@nature.cz nebo odbor životního prostředí rožnovské radnice.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

„Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak se nesnažte zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků. Dále je potřeba předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikovat horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci. Je nežádoucí převážet vodu z Rožnovské Bečvy na jiná místa třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb. Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky a v neposlední řadě by lidé neměli vypouštět nepůvodní raky z chovů do vodních toků,“ varuje Miroslav Kubín.

Více informací o račím moru najdete zde.

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte prosím AOPK ČR, Správu CHKO Beskydy na tel. 606 699 381, beskydy@nature.cz nebo odbor životního prostředí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Výše uvedené zásady je vhodné dodržovat i v místech, kde račí mor zatím potvrzen nebyl. Pokud kdekoliv naleznete uhynulé raky, kontaktujte prosím AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz) či Výzkumný ústav vodohospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog do Nálezové databáze AOPK ČR, případně lokalizaci a fotografie zasílat na invaznidruhy@nature.cz. Čím větší informační základna, tím účinnější boj s touto zákeřnou chorobou.

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button