politika

Rožnov má novou koncepci rozvoje bydlení

Rožnov rok za rokem ztrácí obyvatele. Zatímco v roce 1999 jich mělo 18 182, letos jejich počet klesl na 16 834. Tento trend by měla zvrátit koncepce rozvoje bydlení, na které řadu měsíců pracovali jak odborníci z úřadu a veřejnosti, tak zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu.

Podle nich by měl tento strategický dokument města, jehož cílem je přilákat do města více obyvatel, stát na dvou pilířích. Tím prvním je bytová politika města, která řeší pravidla pro pronájem městských bytů.

„Naším cílem je mít kapacitu pro potřebné. Můžou to být osoby v sociálně těžké situaci, lidé se zdravotním postižením nebo také rostoucí skupina seniorů potřebující malé nebo pečovatelské byty. Chceme ty, kterým to zdraví a podmínky dovolí motivovat, aby se postavili na vlastní nohy a z nepříznivé situace se dostali,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera.

Nová bytová politika města ruší původní bodový systém pořadníků. A zavádí nový, který bude reagovat na aktuální potřebu. Činže bude jednotná, nyní platí někteří nájemníci za metr čtvereční 19.60 korun, jiní 55 korun. Městské byty budou nabízeny třem cílovým skupinám. V první jsou lidé sociálně znevýhodnění, kteří dostanou městský byt s nájmem ve výši 57 za metr čtvereční. Tato cena je garantovaná na čtyři roky, dalších šestatřicet měsíců budou nájemníci platit o dvacet procent více a poté se činže zvýší o dalších dvacet procent na dvaaosmdesát korun za metr čtvereční. A to už je částka, která téměř dosahuje tržní nájemné za sto korun na metr čtvereční.

Druhou skupinou, která si může požádat o městský byt, jsou lidé se zdravotním postižením a senioři. Ti budou platit 57 korun za metr čtvereční natrvalo.

A novou skupinou jsou mladí do třiceti let, pro něž budou připraveny startovací byty. „Chceme tímto způsobem přilákat do města mladé lidi. Ti budou zvýhodněné nájemné platit dva roky, poté se jim činže zvýší na maximální částku,“ přiblížil Jan Kučera.

Podmínkou, která se týká všech nájemníků městských bytů, je, aby se v Rožnově pod Radhoštěm nejpozději do tří měsíců od podpisu smlouvu přihlásili k trvalému pobytu. Smlouva se uzavírá na rok a samozřejmostí je placení nájmu.

Podle předsedkyně bytové komise je bytová koncepce důležitá. „Prvním a podstatným bodem je však její uvedení do praxe. V tom jsem méně optimistická. Nicméně celá koncepce má opravdu za cíl narovnat poměry v platbách za bydlení, kdy jedni platí za metr čtvereční devatenáct korun a jiní pětapadesát. Což je špatné a zneužívané, byť kvalita bytů je přibližně na stejné úrovni,“ vylíčila Libuše Rousová. Druhým a neméně závažným cílem je podle ní změna některých bytů na větší či stavba nových a nad tím vším stojí občané, kteří by měli mít možnost tuto službu využít. „Samozřejmě za předpokladu dodržování podmínek, stanovených smlouvou. A tyto podmínky budou tvrdší a já osobně s tím souhlasím. Kromě toho se město bude soustředit na seniory a mladé rodiny, aby jim částečně pomohlo. Na to, aby se vše postupně zrealizovalo, musíte mít peníze; vedení, které bude v koncepci pokračovat a fungující soudy. Stabilizace obyvatel však závisí i na tom, zdali mám práci a zdali se mi v Rožnově líbí a mám zde práci,“ řekla Libuše Rousová.

Zatímco konečnou podobu bytové politiky pracovníci radnice představili na posledním zasedání zastupitelů, druhý pilíř, tedy podporu budování výstavby bytů a domů si volení zástupci města a veřejnost vyslechli už na červnové schůzi.

Protože město nevlastní téměř žádné pozemky, které by mohlo nabízet stavebníkům, chce vedení radnice trend vylidňování zastavit pomocí výkupu inženýrských sítí od individuálních i hromadných stavebníků a aktivní komunikací s majiteli pozemků.

Připravená pravidla pro odkup jsou podle referentů radnice transparentní, dobře čitelná a dopředu jasná. Individuální stavebník může získat zpět až šedesát procent ceny infrastruktury, developer pak třicet procent, avšak za přísnějších podmínek než malý stavebník.

Ačkoli pravidla výkupu zastupitelé schválili, některým se nelíbilo, že podporují i developery. Cílena by měla podle nich být primárně na individuální stavebníky.

„Uvědomme si, že developeři na bytech vydělávají. Chystáme se dávat peníze někomu, kdo by mohl zlatem dláždit komunikace. Měli bychom s penězi města hospodařit rozumněji,“ nechal se slyšet Jaromír Koryčanský.

Ani Markéta Blinková nebyla s podporou developerů zcela v souladu. „Nicméně pokud chceme, aby Rožnovu přibývali obyvatelé, musíme jim vytvořit podmínky. Pozitivní je, že se do nově postavených bytů přestěhují lidé, kteří tady budou žít a platit daně. Tohle vnímám jako pozitivní dopad na město, který přinese zvýšený počet obyvatel, kteří budou plnit městskou kasu,“ řekla Markéta Blinková.

Novou koncepci bydlení podle většiny zastupitelů město potřebuje. „Bude více zohledňovat skutečnou poptávku potřebných občanů. Nabídne více bytů šitých na míru, co se velikosti i bezbariérovosti týče. Systém přidělování bude upraven tak, aby se dostalo především na občany v nouzi, nejen na ty, kteří si vystojí místo v pořadníku. Podle mě by město nemělo vlastnit bytový fond za účelem zisku. Mělo by být připraveno, za jasně stanovených podmínek, pomoci lidem, kteří to v dané chvíli objektivně potřebují,“ vylíčil Petr Kopecký.

Město už dříve koncepcí bydlení disponovalo. „Z mnoha oblastí však vzešla potřeba ji koncepci aktualizovat a rozšířit i o nová témata. Potřebujeme mít materiál, který analyzuje a řeší otázku počtu a struktury městských byt a zásady podpory výstavby individuální i sdružené,“ poznamenal Petr Jelínek.

více

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button