společnost

Město plánuje opravy a výstavbu dětských hřišť

Obnovit nebo doplnit stará hřiště, vybudovat nová a zlepšit jejich bezpečnost a údržbu. To jsou hlavní výstupy elektronického dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Část investic, chce radnice stihnout ještě letos.

Dotazník Hřiště k možnému obnovení vyplnilo v průběhu června a července 161 respondentů. Část z nich se zapojila také do řízená diskuse na facebooku města „Kromě toho jsme v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 uspořádali veřejnou diskuzi k dětským hřištím. Výstupy z průzkumu i diskuse jsou pro nás cenné a děkujeme všem, kteří se zapojili,“ poděkovala místostarostka Kristýna Kosová. Vedení města slibuje, že bude pracovat se všemi výstupy, návrhy i připomínkami, které obdrželo. „Prvním krokem bylo jejich projednání na radě města. Akční plán Strategického plánu rozvoje města na roky 2017-2018 s výhledem na roky 2019-2020, který je navázán na rozpočet města, již zahrnuje opatření, která počítají s rekonstrukcí či výstavbou dětských a volnočasových hřišť. Náměty občanů jsou přínosné a využitelné také při tvorbě dokumentace a realizaci konkrétních projektů,“ doplnil místostarosta Jan Kučera.

V elektronickém dotazníku respondenti vybírali ze čtyř hřišť k obnově, mezi nimiž s 41% hlasů zvítězilo hřiště na ulici 1. máje. „Celkem 76,4% respondentů odpovědělo, že Rožnov potřebuje další hřiště, a to v různých lokalitách. Například Koryčanské paseky, městský park, 1. máje, 5. května, Lesní, Kulturní, Horská, Jižní město, Písečná, Záhumení, Kramolišov či okrajových částech Dolní a Horní paseky nebo Tylovice. Mezi nejvíce zmiňované návrhy na zlepšení patřilo: doplnění oplocení – bezpečnost, pravidelná údržba – sekání trávy, kontrola funkčnosti hracích prvků, dohled městské policie, zvýšení počtu hřišť pro starší děti – míčové hry, zázemí pro rodiče – lavičky, výsadba stromů – zajištění stínu, zamezení hluku a další,“ vypočítala Dagmar Šnajdarová, oddělení strategického plánování.

„Některá opatření se již realizují či připravují, jiná budou zařazena do rozpočtu na další rok. Příslušný odbor městské úřadu bude v reakci na výsledky ankety pracovat na údržbě, doplnění prvků a zajištění bezpečnosti u vybraných hřišť. Začneme také připravovat obnovu v anketě vítězného hřiště na 1. máji,“ uzavřela Kristýna Kosová.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button