společnost

Rožnov vyhlásil stav sucha

V pondělí 20. srpna vyhlásil Odbor životního prostředí rožnovské radnice (dále jen OŽP) stav sucha a zákaz nakládání s vodami na území města.

Radnice k tomuto kroku přistoupila na základě doporučení správce povodí a vodního toku Rožnovské Bečvy – Povodí Moravy, s.p., Brno. Vycházela přitom z aktuálního stavu hladiny vody v důsledku dlouhotrvajícího sucha, extrémně vysokých teplot. Nedostatek vody a s tím související deficit kyslíku mají totiž za následek úhyn ryb ve vodních tocích a celkové zhoršení životního prostředí. „Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Současná mimořádná situace si vyžádala bezodkladné vydání tohoto opatření,“ uvedla vedoucí OŽP Marie Hrabovská.
Od pondělí 20. srpna je tak ZAKÁZÁNO odebírat povrchovou vodu z vodních toků na celém území města za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky sportovišť (kurty, hřiště), mytí motorových vozidel až do odvolání. Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, tj. zejména dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě a zákaz odběru vody v případě, kdy je zakázáno obecné nakládání s vodami. „V současné době již minimální zůstatkový průtok na vodních tocích nastal, tudíž i u těchto platných povolení je rovněž odběr zakázaný,“ uzavřela Marie Hrabovská.
Zatím poslední stav sucha byl vyhlášen 20. července 2017 a trval do 5. září téhož roku.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button