zpravodajství

Rožnovská Bečva je pořád na svém minimu

V pondělí 20. srpna vyhlásil Odbor životního prostředí (dále jen OŽP) rožnovské radnice stav sucha a zákaz nakládání s vodami na území města. I po téměř dvou měsících je toto nařízení stále v platnosti.

Na území Rožnova tak dál platí zákaz odebírání povrchové vody z vodních toků k zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků občanů užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť či mytí motorových vozidel. Hladina Rožnovské Bečvy je totiž dlouhodobě na hodnotě 75-76, což odpovídá právě stavu sucha. „Nakládání s povrchovými vodami z vodních toků na celém území města je zakázáno z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, extrémně vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí,” upozornila vedoucí OŽP Rožnov Marie Hrabovská a dodala: „Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku.”

V roce 2017 trval stav sucha vyhlášený OŽP 20. července do 5. září.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button