Spektrum Rožnovska

Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet

Předpokládané příjmy rozpočtu činí 372 milionů 392 tisíc korun. Stejně tak vysoké jsou předpokládané výdaje. Na investiční akce je vyčleněno 72 milionů korun.

Dvaasedmdesát milionů korun plánuje proinvestovat v letošním roce rožnovská radnice. Částka se oproti loňskému roku téměř zdvojnásobila. Peníze z rozpočtu, který schválili zastupitelé na prosincovém zasedání, půjdou například na dokončení hřiště u školy Pod Skalkou, do obnovy parku, na dobudování sportovního areálu v Letenské ulici, rozvoj technické infrastruktury, vznik nových parkovišť či projektovou přípravu realizace kulturního centra a přístavbu knihovny. Pokračovat bude město také v plánech na rekonstrukci Bezručovy ulice.

Předpokládané příjmy činí 372 milionů 392 tisíc korun. Stejně tak vysoké jsou předpokládané výdaje.

Do rozpočtu nejsou zařazeny investiční akce města, u kterých sice běží projektová a technická příprava, ale ještě u nich není zajištěna dotace.

„Tyto příjmy a související výdaje budou do rozpočtu zařazeny až po schválení finanční podpory z některého z dotačních programů. V případě schválení se jedná o nové projekty za sedmatřicet milionů korun,“ poznamenal starosta Radim Holiš.

Výdajová stránka rozpočtu obsahuje jak provozní výdaje, tak plán investic. Velká část investičních akcí je ve fází projektové přípravy a lze předpokládat, že tyto budou v průběhu roku zařazovány formou rozpočtového opatření. Finanční plán také obsahuje výdaje městských fondů. Jedná se zejména o fond na podporu technické infrastruktury při předpokládaném čerpání ve výši 9,5 milionu korun.  V oblasti financování jsou plánovány splátky úvěrů v souhrnné hodnotě 7,6 milionů korun. Rozpočet alokuje také rezervní prostředky ve výši 30,5 milionu korun. Mimo obecné rezervy na nahodilé události se zvyšuje rezerva na investice do víceúčelového kulturního centra a přístavby knihovny na výši 20,5 milionů korun.

Do příjmů jsou kromě výběru daní ve výši 232,4 milionu korun, úspor z minulého roku v částce 84,3 milionu korun a neinvestičních dotací za 43,9 milionu korun také zahrnuty financující operace, což je předpokládaný zůstatek zdrojů ke konci minulého roku.

„V oblasti příjmů z daní se vycházelo ze státního rozpočtu a rozpočtového výhledu zpracovaném externí poradenskou firmou Citifinance jakožto kontrolní analýzy. Ostatní příjmy jsou odhadovány dle smluvních ujednání a skutečnosti uplynulého roku. Rozpočet také zapracovává legislativní změny vyplývající ve změně rozpočtového určení daní,“ vylíčil vedoucí finančního odboru městského úřadu Martin Hrnčárek.

Před hlasováním zaznělo několik připomínek z opozice.

„Mám výhrady k tomu, že vítací brány města by měly stát čtyři sta tisíc. Daleko víc bych přivítala, kdyby tady byly informační tabule, na nichž by si řidiči mohli přečíst, které parkoviště je volné a jakou má kapacitu. Myslím si, že při dobré informovanosti by město mělo s parkováním daleko menší problémy,“ řekla Markéta Blinková. Jako problém vnímá také navyšování provozních výdajů, vysoké částky za projektovou dokumentaci k přístavbě knihovny a stavbě kulturního centra a značnou sumu peněz určenou na oslavy výročí města. „Řešit by se měla také privatizace bytového fondu. A reprezentační prostory městského úřadu potřebují opravit,“ podotkla zastupitelka.

Václavu Mikuškovi se nelíbí financování kultury. „V této oblasti jsou dvě věci, kterými je potřeba se pečlivě zabývat. Tou první je stavba víceúčelového kulturního centra. Myslím si, že to bude investice skutečně vysoká. Jestli se teď bavíme o sto dvaceti milionech, tak jsem přesvědčen, že se dostaneme na sto padesát milionů korun. Navíc stavbu plánujeme v době, kdy bychom měli řešit jiné, důležitější záležitosti. Například máme dvě lokality ve městě, kde nemáme vodovod a do nichž musíme dovážet pitnou vodu v cisternách,“ předeslal Václav Mikušek.

Další věc, která se mu nelíbí, je způsob financování kulturních akcí, které jsou zajišťovány T klubem – kulturní agenturou.

„Byl tam přijat za zvláštních okolností nový dramaturg a teprve potom se na něj sháněly prostředky, což je flagrantní porušení standardních předpisů. Navíc tento dramaturg vymýšlí akce, které jsou nesmyslné, neboť účast na nich bývá kolem třiceti lidí. Takže je otázka, jestli má cenu takové kulturní programy pořádat,“ doplnil zastupitel.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button