Blog

BLOG: Speciální třídy pomáhají dětem i jejich rodičům

V mateřské škole 1. Máje 1153 v Rožnově pod Radhoštěm jsou 4 třídy běžného typu a 3 třídy speciální. V roce 1992 byla zřízena, jako první svého typu v rožnovském regionu, logopedická třída, kterou může navštěvovat až 14 dětí.

Speciální vzdělávání bylo v roce 2004 doplněno o třídy zaměřené na vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra a vývojovými poruchami s kapacitou 4-6 dětí. Obě třídy jsou bezbariérové. Děti se zde učí základům sebeobsluhy, hygieny a komunikace. Účastní se všech akcí pořádaných mateřskou školou, jimiž jsou například návštěva kina, divadla či výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.

Dětem jsou umožněny nadstandardní aktivity v podobě hipoterapie, canisterapie, pobytu ve vířivém bazénu a relaxace na vodní posteli v multismyslové relaxační místnosti Snoezelen. Pravidelně jsou jim poskytovány dětské masáže – válečkování, míčkování, kartáčování a vodní reflexní masáž chodidel. Správné dýchání je podpořenou solnou jeskyní a čističkou vzduchu, která je umístěna ve Snoezelenu. Rovněž je možnost využití vířivé vany.

V rámci individuální vzdělávací činnosti s nimi kromě pedagoga denně pracuje speciální pedagog a logoped. K běžné činnosti dětí ve třídě vypomáhá asistent pedagoga. Při vzdělávání jsou využívány moderní prostředky – tablet a interaktivní mini katedra Sweet box, díky které si děti rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, postřeh, logické myšlení atd.

Zařazením dětí do těchto speciálních tříd je umožněno jejich rodičům žít plnohodnotnější život, mít čas pro sebe a příležitost vrátit se do pracovního života při komplikovanější a náročnější výchově.

Dalimila Čechová, ředitelka MŠ 1. Máje 1153

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button