společnost

Trápení Rožnova s velkou vodou

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky

Velká voda potrápila Rožnov nejen před 220 lety, také i v současnosti. Čeněk Kramoliš ve svých spisech zaznamenal: Přečasto bývá Rožnov navštíven povodněmi řeky Bečvy a jejího přítoku Hážovky. Stalo se tak v létech: 1803, 1812, 1825, 1828, 1831, 1845, 1854, 1872, 1896 a 1903. Nejnověji pak při stoleté povodni v roce 1997.

Dne 10. června roku 1803 se následkem lijáku rozvodnila Hážovka tak hrozně, že v Horní ulici strhla chlévy i chalupy a Mockovu chalupu nesla dolů ulicí k radnici, kde sloup pod ní vrazila a zastavila se až u sochy sv. Floriana.

Dlouhými dešti se řeka Bečva rozvodnila také roku 1812. Strhla 2 chalupy, 4 stodoly a 6 bělární (boud). Silný proud zastihl ve stodole Rozínu, dceru Cyrila Drápaly z čís. 165, dívku Drahožku, Jiříka Pjatkana a Josefa Baroše, kteří vymlácené zboží v noci hlídali. Dva dny a dvě noci byli bez jídla na patře stodoly, nemohouce pro vysoko stojící vodu dostati se ven. Teprve třetího dne tři silní muži přelezli po trámech se stromů ke stodole položených k nešťastným a přenesli je šťastně dolů. Velká voda trvala snad s deštěm po 8 dní.

Roku 1825 Rozvodněný potok sebral v Horních Pasekách dva kamenné mosty. Roku 1854 dne 19. srpna veliká povodeň roztrhala oba mosty a urvala kusy břehů po obou stranách řeky Bečvy.

Roku 1872 dne 10. července to po náhlém lijáku vypadalo, že Hážovka zatopí celý Rožnov. V Horní ulici tekla Šindlerovi voda okny do světnice, Janu Bajerovi za Hážovkou podemlela voda konec chalupy a stavení sešinula, Janíkovi Ludvíkovi v Horní ulici odnesla pekařskou pec a jednu stranu stavení vytrhla. Všechny lávky byly strhány. Na náměstí bylo po pás vody, a když opadla, zůstavila po sobě nános na půl lokte vysoký.

Už v nových časech napáchal v Rožnově počátkem července 1997 vytrvalý déšť a vzedmuté toky škodu za více jak sto milionů korun. Voda zaplavila sklepy domů, bourala garáže a odnášela automobily. Poničila silnici na nábřeží, poškodila dolní most a odnesla kus městského parku. Až po týdnu hladina řeky Bečvy poklesla a do Rožnova a okolí se vrátil letní čas.  Richard Sobotka

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button