společnost

Ulice Javornická bude uzavřena

Prodloužení vodovodu a kanalizace s napojením přípojek se chystá na ulici Javornická v lokalitě Rybníčky. Práce budou s ohledem na klimatické podmínky zahájeny nejdříve od pondělí 4. března a dokončeny nejpozději do 15. července.

Napojení vodovodního řadu proběhne v ulici Dr. Milady Horákové k vodovodnímu řadu v ulici Slezská. Napojení kanalizačního řadu pak v ul. Javornická ke kanalizaci v ulici Slezská.

V průběhu výstavby bude omezení provozu na místní komunikaci pouze krátkodobě po dobu provádění výkopových a montážních prací v trase vodovodu a kanalizace. Po dobu stavby bude provedena úplná uzávěra ul. Javornická s tím, že bude zajištěna dostupnost složek IZS a osob na ulici trvale bydlících. Každé úterý musí být zajištěn odvoz odpadu.  

Práce budou prováděny po denních úsecích do 20 metrů, kdy bude postupně vkládáno do komunikace potrubí. V jednom dnu bude proveden výkop, bude vloženo šestimetrové potrubí, zasypáno s ponecháním vykopané části „okna“, na napojování dalšího potrubí v následujícím pracovním dni. Předpokládaná doba prací na stavbě od 6 do 18 hodin.

Zodpovědná osoba: stavbyvedoucí  Lubomír Kovář tel. 777 710 051

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button