společnost

ÚOHS: Zubří se dopustilo přestupku

Na začátku roku dostalo město Zubří pravomocnou pokutu 150 tisíc Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále ÚOHS). Jedná se o nejnižší možnou sankci. Důvodem bylo prodloužení stavby Multifunkčního areálu o dva a půl měsíce.

Město se dle rozhodnutí ÚOHS dopustilo přestupku proti zákonu o zadávání veřejných zakázek. „Pokuta 150 tisíc korun byla Zubří udělena za rozpor v délce stavebních prací Multifunkčního areálu z původních 12,5 měsíců (v soutěži, pozn. red.) prodloužených na 15 měsíců (ve smlouvě ze dne 25. října 2017, pozn. red.). Rozhodnutí nabylo v lednu právní moci,” uvedl zuberský radní Matěj Mizera. I když se radnice proti pokutě bránila, neuspěla. ÚOHS jí přitom vyměřil nejnižší možnou sankci, která tvoří 1 % maximální sazby.

Podle Mizery však Zubří muselo lhůtu prodloužit v návaznosti na průběh místního referenda. „Kvůli tomu došlo k posunutí průběhu stavebních prací přes dvě zimy, a tudíž se přistoupilo k prodloužení doby ve smlouvě s dodavatelem. Výtka směřuje v podstatě na fakt, že možné prodloužení lhůty nebylo součástí zadávacích soutěžních podmínek,” pokračoval Mizera s tím, že: „S výtkou město Zubří nadále nesouhlasí. Bere ji však na vědomí a bude se co nejvíce snažit zabránit jejímu opakování.”

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button