společnost

Úředníci se učili zvládat mimořádné situace

Členové krizového štábu rožnovské radnice se v uplynulých dnech školili ve zvládání mimořádných situací.

Externí školitel seznámil účastníky s problematikou mimořádných situací v jejich pracovním prostředí, jak je předvídat, rozpoznávat a přijmout účinná opatření. „Obsahem teoreticky zaměřené části bylo seznámení s pravidly prevence a předcházení rizik, s typy napadení, jejich průběhem, motivací a typologií pachatelů. Dále se členové krizového štábu seznámili s prací orgánů činných v trestním řízení a s pravidly komunikace s médii,” uvedl Marek Havran z rožnovské radnice. Na praktických ukázkách školitel předvedl verbální a neverbální techniky odvrácení útoku, základní obranné reakce při napadení, způsoby zajištění bezpečného úkrytu nebo průběh komunikace s agresorem.

„Cílem školení bylo připravit členy krizového štábu, kteří jsou jako zaměstnanci úřadu a institucí v každodenním styku s klienty, na zvládání krizových situací a zvýšit jejich bezpečnostní povědomí. Mezi jejich klienty jsou totiž často i osoby ze sociálně ohrožených skupin, s psychickými problémy, agresivní či drogově závislé,“ informovala tajemnice krizového štábu Martina Jurčová.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button