Spektrum Rožnovska

Územní studie zpřesní pravidla pro výstavbu rodinných domů

Rožnov pod Radhoštěm si nechal zpracovat urbanistické studie rozvojových lokalit, které vydefinují  plochy určené k individuální zástavbě, ale také k dopravní a technické obslužnosti a zbývajícího veřejného prostoru.

„Jedná se o rozvojové území v lokalitách Balkán a Na Drahách v Kramolišově, U Sladského potoka v Horních Pasekách a Pod Chlácholovem v Dolních Pasekách,“ vyjmenoval vedoucí odboru rozvoje Ivo Marcin s tím, že studie by měla odpovědět na otázky, jak tamní parcely zastavět, jak efektivně navrhnout cesty a technickou infrastrukturu, jako je vodovod, kanalizace či sítě, ale také určit rozmístění domků tak, aby nebyly takzvaně nalepené na sobě, ale aby byly zachovány prostupy pro veřejnost.

[totalpoll id=“10106″]

Územní studie tedy zcela přesně nastaví limity objemového a plošného uspořádání lokality, tedy výškové hladiny zástavby, hustoty zastavění pozemků a požadavky na urbanistickou a architektonickou kvalitu, včetně umístění veřejného prostoru, který umožní kvalitní zázemí pro budoucí obyvatele.

„Je jasné, že investoři tlačí na co největší využití pozemků. My ale říkáme, že zásadní je to, jak bude lokalita sloužit místním lidem. Chceme, aby se jim v tom daném místě dobře žilo ,“ upozornil starosta Radim Holiš.

Urbanistické studie budou vypracovány do konce září, kdy budou projednány s vlastníky pozemků, správci inženýrských sítí, ale i širokou veřejností. Poté začne sloužit stavebnímu úřadu jako podklad pro správní rozhodování v území, tedy pro řízení o umísťování staveb v lokalitě dle stavebního zákona.

„Dokument jasně definuje koncepci rozvoje daného území. Díky němu bude investor už před začátkem projektových prací vědět, jak má vypadat využití pozemku,“ doplnil Radim Holiš.

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button