kultura

FOTOGALERIE: Valašský soubor písní a tanců oslavil 75 let

V závěru roku 2023 se v zašovském kulturáku uskutečnilo setkání současných i bývalých členů rožnovského Souboru valašských písní a tanců Radhošť (SVPT Radhošť). Společně oslavili 75 let od založení souboru.

Historie souboru se začala psát po skončení II. světové války. Tehdy začalo být všem jasné, že k zachování tradiční lidové kultury bude zapotřebí pravidelné práce s  mladými lidmi a v podstatě je učit vše, co tato kultura obnáší. A tak společně s Věrou Otevřelovou dali dohromady skupinu lidí, zejména mladých, kteří se nadšeně začali tomuto poslání věnovat. Prvním zřizovatelem byl Muzejní a národopisný spolek a skupina se pojmenovala Valašský krůžek. Nový zřizovatel — Osvětová beseda — znamenal i změnu názvu na Radhošť — valašský soubor písní a tanců v roce 1954. V souvislosti s rozvojem podniku TESLA přecházela většina kulturních aktivit města pod její závodní klub, později Klub pracujících a novým zřizovatelem se stala odborová organizace podniku TESLA.
Po rozpadu odborové organizace stál soubor před existenční otázkou: „Co dál?“ Vyřešilo se to: „Osamostatníme se,“ popisuje samotný zrod spolku jeho současný předseda Petr Dobrovolný. V roce 1991 tedy vzniklo občanské sdružení Spolek přátel souboru Radhošť a odbory mu za symbolickou jednu korunu převedly veškeré vybavení. Veškerou činnost počínaje nácvikem v jednotlivých složkách souborů, až po zajišťování potřebných financí dělají členové souboru bez nároku na finanční odměny. „Nicméně bez peněz se naše činnost samozřejmě neobejde. Základem pro zabezpečení této stránky je grantová politika města Rožnova, za což mu patří poděkování,“ zdůraznil Dobrovolný.
Za 75 let nepřetržité aktivní činnosti prošlo souborem bezmála 700 dospělých. Byly a jsou to mnohdy zajímavé osobnosti, které se zapsaly a zapisují do dějin města a jeho institucí. Prvních téměř 50 let je spojeno se jmény: Václav Bradáč (umělecký vedoucí dospělého i dětského souboru, choreograf, scénárista, dramaturg, režisér…) a bratři Vladimír a Jaromír Štruncovi, oba muzikanti. „Vláďa kromě muziky zastával zpočátku i  funkci uměleckého vedoucího souboru a později se věnoval výchově mladých muzikantů, Jarek v roce 1950 převzal žezlo primáše po Jaroslavu Štikovi a od té doby je na dlouhá léta neopustil, uměl zahrát tanečníkům pod nohy a nikdo ho nikdy neviděl hrát z  not. Tito tři byli z  těch, které strýc Kulišťák přitáhl k národopisné činnosti, a vydrželo jim to po celý život. Brzy v roce 1953 k  nim přibyla další souborová osobnost Ivan Bělunek — fenomenální cimbalista, upravovatel lidových písní později i  dlouholetý vedoucí cimbálové muziky. V osmdesátých letech vedle pana Václava Bradáče vypomáhala v taneční složce Helena Dobrovolná, jež se věnovala nácviku, choreografiím a  dramaturgii, jakož i funkci vedoucí v taneční složce až do roku 2012. Po ní se taneční složky ujal Tomáš Gross. V  současné době je vedoucím tanečníků Jan Ryška, přičemž s nácvikem mu vypomáhá Kateřina Vašutová a Barbora Goláňová. Vedoucí, primáškou v cimbálové muzice je Kateřina Niklová, která vede i nácvik zpěvu,“ vyjmenoval část souborových osobností Petr Dobrovolný. On sám přitom patří mezi nejvýraznější tváře Radhoště již po mnoho desítek let.
Co se týká oslav 75letého výročí, tak cílem bylo dle  vyjádření organizátorů především všem ukázat, že se v tradici dál pokračuje. Záruku, že to tak bude i  do budoucna mají Radhošťáci právě u dětí v Malém Radhošti. Ten založil Václav Bradáč se svojí ženou Františkou v roce 1969. S nácvikem jim pomáhala Libuše Belková. Dnes ho vede Vít Bradáč a soubor pracuje ve dvou skupinách. Té mladší se věnuje paní Andrea Churá a Vít Bradáč, skupinu starších dětí mají na starost Milada Chamillová a Sylva Řezníčková. Mezistupněm mezi dětmi a dospělými je „přípravka“ a  té šéfuje Broněk Jašek. „Počty aktivních členů jsou proměnlivé. Dětí v současné době evidujeme kolem šedesáti a dospělých včetně muziky a přípravky kolem padesáti,“ přiblížil Petr Dobrovolný. Na otázku, co soubor chystá v roce 2024, pak odpověděl: „Budou to tradiční vystoupení ve Valašském muzeu v přírodě při různých národopisných pořadech. Rádi děláme pořady pro Domov seniorů, případně se podílíme na akcích města. Příští rok si budeme také připomínat první setkání s partnerským souborem BÉRI BALOGH ÁDÁM z  maďarského Körmendu a rádi bychom uspořádali společná vystoupení. Čeká nás také vystoupení na MFF ve Strážnici a zcela jistě se přihlásí další pořadatelé. Zapomenout nesmím také na přípravu k významným oslavám stoletého výročí založení Valašského muzea v  přírodě. To je naplánováno na rok 2025.“  Pavel Románek 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button