společnost

Vodovod na Horní Paseky zase o krok blíž

Až do konce srpna probíhají na trase Kozinec-Horní Paseky práce na posílení vodovodního řadu pro dlouho připravovaný vodovod. Město se navíc dohodlo s vlastníky pozemků v jeho plánované páteřní trase.

Prvním krokem pro budoucí vodovod na Horních Pasekách je přivedení vody novým řadem dlouhým téměř kilometr od vodojemu Kozinec do toho stávajícího za hotelem Eroplán. Investorem stavby je Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. „V převážné části probíhá stavba bezvýkopovou technologií. Trasa vodovodu kříží místní komunikace, Kání potok a silnici I/58,” přiblížila Jarmila Karlíková z odboru správy majetku radnice. Díky bezvýkopové technologii se tak podařilo zamezit úplným uzavírkám dotčených ulic.

Stavět se začne nejpozději v roce 2020

Na zmíněnou stavbu pak naváže dlouho očekávaný projekt vodovodu Horní Paseky za odhadovaných 80 milionů Kč. Vodou by mohl zásobovat až 1 700 obyvatel. „Poslední smlouvy na výkup pozemků v plánované páteřní trase vodovodu jsou podepsány. Na páteřní větvi se blíží i dohoda s majiteli o pozemku pro výstavbu důležité přečerpávací stanice. Pozemky pod nový vodojem jsou rovněž připraveny. Jedná se o důležitý krok, bez nějž nebylo možné pokračovat v přípravných pracích,” uvedl starosta Radim Holiš s tím, že: „V některých malých větvích vodovodu jsme se s majiteli pozemků ale nedohodli. Nemůžeme akceptovat všechny požadavky a někteří s námi ani přes opakované osobní prosby jednat nechtěli. Na ty už čekat nebudeme. To bychom neudělali nic. V budoucnu si tyto větve vodovodu na svých pozemcích, pokud budou potřebovat vodu, zaplatí ze svého.” Podle starosty má být ještě letos dle aktuálních souhlasů dokončena také dokumentace pro územní rozhodnutí. „V rozpočtu pak máme vyčleněnu částku na projektovou dokumentaci pro stavební povolení. Zpracována by měla být příští rok s tím, že zahájení výstavby vodovodu na Horní Paseky předpokládáme nejpozději v roce 2020,” doplnil Holiš. V budoucnu tak má vzniknout na konci ulice Frenštátská přečerpávací stanice, díky níž bude možné vytlačit vodu z vodojemu Kozinec až nad Sladské do výšky 480 m n. m. Ta pak gravitačními větvemi poteče do připojených domácností.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button