Blog

VÝZVA

Město Rožnov vyzývá k předkládání nominací na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, sportovních kolektivů a trenérů za dosažené sportovní výsledky v roce 2019.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců je součástí dlouhodobého záměru města při podpoře tělovýchovy
a sportu na svém území. Prezentace dosažených sportovních úspěchů má za cíl seznámit veřejnost s dosaženými dobrými výsledky sportovců města a propagovat a zpopularizovat sport mezi mladou generací. XII. ročník vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců města se uskuteční pod záštitou starosty města Ing. Radima Holiše.
Nominováni mohou být registrovaní sportovci, kteří jsou organizováni v občanských „sportovních“ sdruženích působících na území města Rožnov pod Radhoštěm, dále reprezentanti ČR, nebo významní sportovci s trvalým pobytem ve městě Rožnov pod Radhoštěm působící ve sportovních klubech nebo oddílech mimo město a trenéři působící
v občanských „sportovních“ sdruženích působících na území města, kteří si za svou úspěšnou sportovní činnost v roce 2019 a za své profesní a lidské kvality zasluhují veřejné ocenění
a poděkování.

Pro ocenění sportovců za rok 2019 jsou vyhlášeny následující kategorie:
A) INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ
• mládež do 15 let
• dorostenci a junioři do 21 let
• senioři

B) KOLEKTIVY
• žákovská družstva, týmy
• dorostenecká a juniorská družstva, týmy
• seniorská družstva, týmy
Za sportovní kolektiv je považováno družstvo, tým sportovců definovaný pravidly příslušných sportovních svazů.

C) HENDIKEPOVANÍ SPORTOVCI

D) TRENÉŘI (cvičitelé)

E) FAIR PLAY 

Stejně jako u předcházejících ročníků vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města bude udělena také CENA STAROSTY MĚSTA, která je určena zasloužilému sportovci, trenérovi nebo funkcionářovi, který se významně zasloužil o rozvoj sportu a tělovýchovy v Rožnově pod Radhoštěm.

Návrh na ocenění nejlepších sportovců, sportovních kolektivů a trenérů za rok 2019 může podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba (např. sportovní oddíl, rodiče mladých sportovců, trenéři, občané města, členové komise tělovýchovy a sportu a další). Návrh musí být podán na předepsaných nominačních formulářích, které jsou k dispozici ke stažení na adrese www.roznov.cz/sport.

Zájemci o podání návrhů na ocenění sportovců a sportovních kolektivů roku 2019 si mohou tyto nominační formuláře také vyzvednout osobně na odboru školství a sportu.

Návrhy je nutné zaslat písemně na adresu: Městský úřad, Odbor školství a sportu, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm nebo osobně doručit na podatelnu MěÚ Rožnov pod Radhoštěm, a to nejpozději do 28. února 2020.
Kontaktní osobou pro případné dotazy je Ing. Dušan Vrážel, tel. 571 661 259, e-mail: vrazel.os@roznov.cz.

Vyhodnocení došlých návrhů provedou členové sportovní komise působící při radě města na základě kritérií stanovených pro vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Rožnov pod Radhoštěm. Z došlých návrhů splňujících podmínky uvedené v této výzvě budou v každé kategorii stanovené pro individuální sportovce navrženi 3 nejlepší sportovci bez uvedení pořadí a v každé kategorii stanovené pro kolektivy pak 3 nejlepší družstva, týmy bez uvedení pořadí. Z oceněných sportovců a kolektivů pak bude navržen nejlepší sportovec a nejlepší sportovní kolektiv za rok 2019. Dále budou z došlých nominací navrženi na udělení ceny nejlepší hendikepovaný sportovec a trenér. Sportovní komise předloží návrhy na ocenění nejlepších sportovců a sportovních kolektivů za rok 2019 ke konečnému schválení radě města.
Slavnostní ceremoniál XII. ročníku vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů roku proběhne 23. dubna 2020 v kině Panorama. (MěÚ)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button