politika

Zastupitelé budou opět jednat formou videokonference, nově se mohou připojit i občané

Poslední letošní zasedání zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm proběhne 8. prosince 2020 opět formou videokonference. Občané mohou zasedání, které bude začínat ve 14.00 hodin, sledovat v obřadní síni Městského úřadu na Masarykově náměstí 128. Zde se také budou moci vyjadřovat k bodům, které budou projednávány. Novinkou pro občany bude možnost připojit se online do probíhajícího zasedání.

Na posledním letošním zasedání zastupitelstva města bude umožněno občanům připojení se online a vznesení připomínek k projednávanému bodu touto formou. „Pokud o tento způsob budou mít občané zájem, je nutné, aby se přihlásili předem, nejpozději do 7. 12. 2020 do 13 hodin na adresu petra.holisova@roznov.cz. Pro přihlášení je nutné uvést: bod, ke kterému se bude chtít občan vyjádřit, své jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu, telefon, e-mailovou adresu, a jméno, pod kterým se bude připojovat k videokonferenci,“ upřesnil tajemník Roman Hep. Možnost a kvalita připojení závisí na technickém vybavení ze strany občana. Délka připojení do videokonference bude omezena jen na diskusi k bodu, ke kterému se chce občan vyjádřit. Pokud se občané chtějí aktivně zúčastnit celého průběhu zasedání, mají možnost přijít osobně do obřadní síně městského úřadu, kde bude připraveno stanoviště pro veřejnost. Zasedání zastupitelstva města je možné sledovat online na www.tvbeskyd.cz nebo v přímo v kabelové televizi TV Beskyd.

Vedoucí odborů, kteří budou předkládat body k projednání budou přítomni v malé zasedací místnosti na radnici. Na prosincovém zasedání zastupitelstva města bude finanční odbor předkládat k projednání a schválení rozpočet na rok 2021. Odbor strategického rozvoje a projektů bude informovat o stavu zpracování Strategického plánu rozvoje města 2021 – 2030. Odbor kanceláře starosty má například připraven bod o pojmenování ulice v lokalitě Kramolišov a v oblasti různé bude přednesena informace o cenách vodného a stočného pro rok 2021. (r)

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button