politika

Zastupitelé se letos poprvé sejdou už v úterý

Celkem 30 bodů z oblasti finanční, správy majetku, školství a další je na programu zasedání zastupitelstva města Rožnov. Konat se bude v úterý 27. února od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí.

V úvodu jednání zastupitelstva je připravena tradiční informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, zpráva o činnosti rady města a také informace o probíhajícím soudním sporu se společností IPR. Projednávat se budou také dvě podání finančního odboru MěÚ – rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu a informace k předčasnému splacení části úvěru města.

Odbor správy majetku připravil osm podání týkajících se prodeje nebo koupě pozemků a dalších nemovitostí.

Dle programu bude následovat podání odboru rozvoje tykající se mimo jiné partnerské spolupráce na realizaci projektu VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže. Představeny budou ale také výstupy z Veřejného fóra Zdravého města 2017 a veřejné ankety, aktualizace Koncepce rozvoje bydlení a také propojení Cyklostezky Bečva na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu.

„V rámci podání odboru kanceláře starosty se zastupitelé seznámí s rozsahem spolupráce s partnerskými městy Rožnova pro rok 2018 a projednají také návrhy kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně,” přiblížil mluvčí města Tomáš Gross.

Odbor školství předloží zastupitelům projednání a schválení dodatku ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou, Schválení obecné závazné vyhlášky č. 1/2018 O školských obvodech MŠ a především schválení programové podpory pro rok 2018.

„Program úterního jednání zastupitelstva města uzavře blok ostatních podání a informací – zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017, projednání a schválení aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm, vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2018, projednání a schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2018, zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016, usnesení 49. zasedání RM z 21. 1. 1998 – Zajištění plakátovacích služeb na území města, zpráva o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu a informace o investičních projektech,” doplnil pozvánku na jednání zastupitelstva Gross.

Kompletní program jednání naleznou zájemci zde. Program jednání může být na začátku zastupitelstva ještě změněn.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button