politika

Zastupitelé se letos poprvé sejdou už v úterý

Celkem 30 bodů z oblasti finanční, správy majetku, školství a další je na programu zasedání zastupitelstva města Rožnov. Konat se bude v úterý 27. února od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí.

V úvodu jednání zastupitelstva je připravena tradiční informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města, zpráva o činnosti rady města a také informace o probíhajícím soudním sporu se společností IPR. Projednávat se budou také dvě podání finančního odboru MěÚ – rozpočtové opatření ke schválenému rozpočtu a informace k předčasnému splacení části úvěru města.

Odbor správy majetku připravil osm podání týkajících se prodeje nebo koupě pozemků a dalších nemovitostí.

Dle programu bude následovat podání odboru rozvoje tykající se mimo jiné partnerské spolupráce na realizaci projektu VIII. Rožnovské olympiády dětí a mládeže. Představeny budou ale také výstupy z Veřejného fóra Zdravého města 2017 a veřejné ankety, aktualizace Koncepce rozvoje bydlení a také propojení Cyklostezky Bečva na Tyršově nábřeží s lávkou přes Bečvu.

„V rámci podání odboru kanceláře starosty se zastupitelé seznámí s rozsahem spolupráce s partnerskými městy Rožnova pro rok 2018 a projednají také návrhy kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně,” přiblížil mluvčí města Tomáš Gross.

Odbor školství předloží zastupitelům projednání a schválení dodatku ke Zřizovací listině ZŠ Pod Skalkou, Schválení obecné závazné vyhlášky č. 1/2018 O školských obvodech MŠ a především schválení programové podpory pro rok 2018.

„Program úterního jednání zastupitelstva města uzavře blok ostatních podání a informací – zpráva o činnosti Městské policie za rok 2017, projednání a schválení aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb ORP Rožnov pod Radhoštěm, vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm dne 10. března 2018, projednání a schválení plánu činnosti Kontrolního výboru ZM na 1. pololetí 2018, zpráva kontrolního výboru o provedené kontrole projektů za období 2010 – 2016, usnesení 49. zasedání RM z 21. 1. 1998 – Zajištění plakátovacích služeb na území města, zpráva o výsledku jednání s vlastníkem Společenského domu a informace o investičních projektech,” doplnil pozvánku na jednání zastupitelstva Gross.

Kompletní program jednání naleznou zájemci zde. Program jednání může být na začátku zastupitelstva ještě změněn.

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button