Blog

Okrašlovací spolek v Rožnově pod Radhoštěm.

Pohlednice Richarda Sobotky

Okrašlovací spolek v Rožnově p. R. vznikl roku 1874 a vzal si za cíl propagovat rozvíjející se rožnovské lázeňství (jeho počátek se přičítá roku 1796), a také příznivě působit na kulturní a společenský život v Rožnově. Spolek byl od samého začátku velmi aktivní. Organizoval vycházky i výlety, pořádal koncerty, divadelní představení a různé slavnosti. Vše se odehrávalo především v Hájnici. Do činnosti spolku byly zahrnuty úpravy Lázeňského domu, města a také jeho okolí. Lázeňský Rožnov dosáhl největšího rozmachu na přelomu 19. a 20. století, kdy do tehdy lázeňského Rožnova přijíždělo více hostů, než mělo město obyvatel. A nenavštěvovali Rožnov jen kvůli léčebným kúrám, přijížděli také podnikatelé a živnostníci odpočinout si do dřevěného městečka. Národovec Miloš Kulišťák o tom ve svých záznamech uvádí: „Za 70 let existence klimatických lázní navštívilo Rožnov 41 101 cizích a 37 938 domácích hostů, tedy celkem 79 039. Z Anglie zavítalo do Rožnova 28 hostů, Afrika 6, Argentina 2, Indie 8, Belgie 12, Bulharsko 84, Dánsko 1, Egypt 16, Francie 49, Holandsko 3, Itálie 147, Jugoslávie 278, Kanada 2, Maďarsko 6 313. Německo 1 096, Norsko 2, Palestina 2, Polsko 9 531, Rakousko 19 112, Rumunsko 1 466, Rusko 2 765, Sýrie 2, Španělsko 2, Švýcarsko 6, Turecko 52, USA 114.“

Vyvrcholením lázeňské sezóny byl letní maškarní karneval pořádaný v Hájnici. V altánku hrála lázeňská hudba, plovoucí podium na jezírku oživovaly v bílých řízách tanečními kreacemi nejhezčí rožnovská děvčata.

Okrašlovací spolek zanikl spolu s klimatickým lázeňství v roce 1950 po nástupu elektrotechnického průmyslu v Rožnově pod Radhoštěm. (sb)

 

 

více

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to top button